stammer

Beskæftigelse
Formålet med vores forløb er at medvirke til opkvalificering til arbejdsmarkedet således, at borgeren er klar til beskæftigelseslovgivningens redskaber og tilbud (uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud). Forløbene kan ses som selvstændige forløb eller som en del af et ressourceforløb eller andre initiativer. 

Udgangspunktet er, at borgeren af forskellige psykiske årsager har svært ved at vende tilbage til eller komme ud på arbejdsmarkedet. Årsagerne kan være mange. Borgeren har måske tidligere oplevet eller oplever stress, har angst, svære psykiatriske diagnoser, depression eller oplever stor tristhed og meningsløshed i sit liv. Der kan være tale om misbrug, sorg eller livskriser, og borgeren frygter måske at komme ud på arbejdsmarkedet. 

Forløbene har desuden til hensigt at styrke borgerens selvværd og motivation samt støtte til bedre at kunne finde fodfæste i hverdagen.

Det konkrete arbejde med borgerne tilrettelægges med kontakt, møder og samtaler med stor fleksibilitet – altid med udgangspunkt i borgerens behov såvel som målet med indsatsen.

Læs mere om:

Mentorstøtteforløb

Samtaler

Gruppeforløb

Afklaringsforløb

Udskrivningsmentor

bjaelkeT

advisor hr  •  adm@advisorhr.dk  •  Tlf. 2961 1251   • CVR-nr.: 27446000