Baenken

Gruppeforløb
Vejledning og opkvalificeringsforløb - i mindre grupper for borgere der har udfordringer i forhold til at komme videre i f.eks. virksomhedspraktik. 

Borgeren indgår i en gruppe, hvor der arbejdes med følgende grundelementer:
- styrke de sociale kompetencer
- bedre kommunikation
- egen omsorg
- struktur i hverdagen
- samarbejde 
- at se sig selv på arbejdsmarkedet
- mål og ansvar.

Hertil knyttes individuelle samtaler samt en række undervisningstemaer efter behov og gruppesammensætning:
- angst
- depression
- opmærksomhedsforstyrrelse
- belastningsreaktioner (stress)
- sorg og krise
- traumer
- andre psykiske barrierer
- afspænding og afslapning.


bjaelkeT

advisor hr  •  adm@advisorhr.dk  •  Tlf. 2961 1251   • CVR-nr.: 27446000