rose

Afklaringsforløb
Et individuelt og håndholdt forløb med afklarende samtaler i forhold til praktik, mulige jobfunktioner og eventuelle skånebehov. 

Etablering af afklarende og udviklende virksomhedspraktik med konkrete indsatser i forhold til eventuelle barrierer af fysisk, psykisk og social karakter. 

Udarbejdelse af rapport med beskrivelse af forløbet, borgerens ressourcer, interventioner i forløbet, arbejdsmarkedsperspektiv, udfordringer og barrierer samt anbefalinger.


bjaelkeT

advisor hr  •  adm@advisorhr.dk  •  Tlf. 2961 1251   • CVR-nr.: 27446000