skallerB

Familierådgivning
Støtte til familier der har udfordringer med f.eks. skilsmisse, anbragte børn, konflikter i hjemmet og psykiatriske diagnoser. Samtaler med unge, der har det svært i hverdagen. 

Der indgås individuelle aftaler om forløb i forhold til udfordringer, ønske og behov.

Eksempel:
Par i midten af trediverne, udfordringer med forståelse af hinandens sprog og handlemønstre i forhold til dem som par (spiseforstyrrelse og ADHD problematik) og som forældre til tre børn, hvor den ene datter er anbragt. Afholdelse af 3 timers sessioner med træning i at forbedre forståelse for hinanden og kommunikation. 
"Det har været fantastisk og livsændrende for os".

stttepersonB

§54 Støtteperson
En støtteperson kan styrke kontakten mellem forældre, barn, anbringelsessted og kommune – hjælpe forældre til bedre at acceptere anbringelsen samt hjælpe det anbragte barn, fordi forældrene får hjælp til at håndtere følelserne og til at styrke deres forældrekompetencer.

En støtteperson:
- vil lytte og være der
- medvirke til at løse problemer
- medvirke til at styrke samarbejde og involvering omkring børnene
- give modspil
- hjælpe med udredning af spørgsmål mm
- vil støtte i forhold til at bevare kontakt
- arbejde med at styrke forældrekompetencer.

bjaelkeT

advisor hr  •  adm@advisorhr.dk  •  Tlf. 2961 1251   • CVR-nr.: 27446000