Mennesker på vej

Rådgivning • Terapi • Coaching

I advisor hr gennemfører vi rådgivnings- og forandringsforløb for mennesker, der har behov for at få stabiliseret og forbedret deres psykiske, sociale og fysiske tilstand.

Vi arbejder med beskæftigelsesrettede indsatser, familierådgivning, supervision, coaching og psykoterapi.

Mange års erfaring i arbejdet med mennesker, der oplever forskellige udfordringer, har gjort at vi tror på at få skabt et godt og ligeværdigt samarbejde med det enkelte menneske, være i tæt dialog og skabe tillid, udvise fleksibilitet tillige med en håndholdt indsats er med til at skabe positive forandringer.

Vores forløb inden for beskæftigelsesområdet henvender sig til borgere med andre udfordringer end ledighed. Der kan være tale om psykiske udfordringer, svære diagnoser, sociale problemer eller en misbrugsproblematik, der gør, at det er vanskeligt at vende tilbage til – eller komme ud på – arbejdsmarkedet.

Inden for familieområdet tilbyder vi forskellige forløb, der støtter familier, som har udfordringer med f.eks. skilsmisse, anbragte børn, misbrug, konflikter i hjemmet og psykiatriske diagnoser.

Til private tilbydes psykoterapi og coaching i trygge rammer med samtaleforløb, der kan give dig den støtte, du har behov for, der hvor du er i dit liv lige nu – og som kan medvirke til, at du får skabt nogle forandringer, der kan styrke dig og give dig større trivsel.

Nyt forløb

Better Treatment og advisor hr har udarbejdet et helhedsorienteret og håndholdt 13 ugers forløb for borgere med en stress- og smerteproblematik. Målet med forløbet er at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. 

Forløbet er en koordineret indsats i forhold til at have fokus på den enkelte borgers sag i jobcentret, fysisk træning, temabaserede workshops og individuelle støttende samtaler.

Better Treatment er en specialiseret fysioterapeutisk og kiropraktisk smerteklinik, der stræber efter at give mennesker en smertefri hverdag.

Referencer