Heidi Østergaard​

Indehaver af advisor hr etableret i 2003.

Uddannet psykoterapeut og supervision med efteruddannelse i familierådgivning.

Heidi har mange års erfaring inden for beskæftigelsesområdet og i arbejdet med familier med komplekse psykiske problemstillinger.

Certificeret i personlighedstest: MBTI I og II, JTI og DISK.

Har i en årrække arbejdet som kvalitetschef og organisationskonsulent. 

Lang erfaring med gennemførelse af træningsforløb og workshops med overskrifter som trivsel, stress, selvværd, samarbejde og konflikter.

Lone Løfvall Jensen

Uddannet ICI coach, stresscoach og mentaltræner. 

Lone har flere års erfaring inden for beskæftigelsesområdet med individuelle samtaler og gruppeforløb, hvor fokus er på motivation, selvværd, personlig udvikling og jobmål.

Har været frivillig rådgiver i Landsforeningen for Spiseforstyrrelse og Selvskade, og har rådgivet mennesker med selvskadende adfærd og deres pårørende.

Har flere års erfaring i arbejde med børn og unge med angst og lavt selvværd både individuelt og i gruppeforløb.

Lones store interesse er, hvordan vi kan arbejde med vores tanker for at komme tættere på vores mål.

Annette Eriksen

Uddannet cand.phil i dansk, kommunikation og litteratur. Har en erhvervspædagogisk læreruddannelse og er uddannet metakognitiv terapeut trin 1. 

Certificeret i personlighedstest: MBTI og JTI.

Solid erfaring inden for beskæftigelsesområdet med individuelle og gruppeforløb for mennesker med psykiske lidelser.

Annettes store interesse er, hvordan vi mennesker i dialog og med enkle redskaber kan opnå større mulighed for øget balance og trivsel i livet og hverdagen.